Kas jāzina par muguras sāpēm?

Kas jāzina par muguras sāpēm?

Muguras sāpju gadījumos slimnieku ārstēšanai un rehabilitācijai patlaban tiek piedāvātas vairākas metodes, kuras atšķiras gan lietojamo līdzekļu gan izmaksu un efektivitātes ziņā. Pagaidām labas kvalitātes pierādījumi par metodes efektivitāti ir attiecināmi uz dažāda veida medikamentiem un vingrošanu(Pirmā Nacionālās Saskaņas (Consensus) konferences „Muguras sāpju diagnostika un ārstēšana” saskaņas ziņojums 2002. gadā). Hronisku muguras sāpju ārstēšanai visoptimālākais būtu komandas darbs, kurā ievērojamu vietu ieņem rehabilitācijas speciālists. Jaunākie pētījumi pierāda, ka individuāla kustību terapija fizioterapeita uzraudzībā dod visvēlamāko rezultātu. 

 

  Sāpju lokalizācija vidēji 70% gadījumos ir jostas krustu daļā. Bieži, kā muguras sāpju cēlonis, tiek minēta starpskriemeļu diska trūce. Nereti, kā noteicošās terapijas metodes, tiek izvēlētas operatīvā un medikamentozā terapija. Operatīvās terapijas izmaksas ir augstas, kā arī ne vienmēr noved pie vēlamā rezultāta. Pēc ķirurģiskas iejaukšanās pacienti bieži cieš no ilgstošām hroniskām sāpēm. Savu daļu līdzekļu paņem pēcoperācijas perioda rehabilitācija, kas joprojām ne visiem ir pieejama.

 

  Mūsu praksē fizioterapeiti izmanto speciāli izstrādātu kustību terapijas programmu, kas balstās uz hipotēzi par intraabdominālā spiedienu kā mugurkaulāju stabilizējošu faktoru. Ar labām sekmēm darbojamies muguras jostas daļas sāpju ārstēšanā pacientiem ar radioloģiski apstiprinātu mugurkaulāja jostas daļas diska trūci. Uzlabojot vēdera muskulatūras spēku, konkrēti- m. transversus abdominis, kas ir viens no vēdera muskuļiem, un arī viens no galvenajām intraabdominālā spiedienu uzturošām struktūrām, spēku, samazinās jostas daļas sāpes un tiek aizkavēta sāpju pāriešana hroniskās.

 

  Intraabdominālā spiediena palielināšanās bieži ir tikusi plaši analizēta laikā, kad mugurkaulājs ir noslogots dažādās ikdienas aktivitātēs kā skriešana, lekšana un svara celšana. Daudzas studijas ir apstiprinājušas hipotēzi, ka ir nepieciešama spēcīga vēdera muskulatūra, lai veidotos intraabdominālais spiediens. Sasprindzinoties muskulatūrai, vēdera dobumā veidojas paaugstināts spiediens, caur kuru samazinās kompresijas spēki uz mugurkaulāju...Mugurkaulāja mehāniskai stabilitātei jābūt patstāvīgi nodrošinātai, lai izvairītos no mugurkaulāja traumatizācijas ikdienas aktivitāšu laikā.

 

  Vēdera muskulatūra darbojās līdzīgi vēdera jostai, kura pasīvi var palielināt jostas daļas stabilitāti, un caur intraabdominālo spiedienu samazināt mugurkaulāja noslogojumu. .Iespējams, ka vēdera josta, saspiežot iekšējos orgānus, palielina intraabdominālo spiedienu un nodrošina pasīvu mugurkaulāja stabilitāti, tomēr tā nevar nodrošināt mugurkaulāja aktīvu segmentāru stabilitāti, ko dabiski nodrošina muskuļi. Kad tiek noņemta josta, mākslīgā stabilitāte pazūd.

 

  Pētījumi pacientu vidū ir apstiprinājuši, ka nepieciešama lielāka pacienta izglītošana par minēto problēmu un ārstēšanas iespējām. Pacientam jākļūst par savas ārstēšanas aktīvu līdzdalībnieku. Fizioterapeitu uzdevums ir iesaistīt pacientu aktīvā kustību terapijas nodarbībā, balstītai uz zinātniskiem pierādījumiem. Mūsu praksē izveidotā kustību terapijas metode dod iespēju pacientam aktīvi iesaistīties, samazina darba nespējas laiku un atkarību no pretsāpju medikamentiem.